Støtte til CO2-neutralt fiskeri

Fiskeristyrelsen og EU støtter nyt udviklingsprojekt med metanol til fiskekuttere

Foto: Danske Havne

Metanol kan blive det CO2-neutrale alternativ til den dieselolie, fiskekuttere i dag sejler på.

Et nyt udviklingsprojekt, støttet af EU og Fiskeristyrelsen med 10,1 millioner kroner, skal nu afdække mulighederne for, om fiskeriet kan gå samme vej. Sådan lyder det fra lektor Jens Brus Vestergaard fra Aarhus Universitets Institut for Mekanik og Produktion, der leder projektet, der går under navnet ”Metanol i Fiskeriet”. Det skriver AU Engineering, Aarhus Universitet.

– Fiskeriet er presset af den grønne omstilling, og branchen har allerede gennemført tiltag for at nedbringe CO2-emissioner. Næste skridt er motoren og brændstoffet, hvor vi virkelig ser en mulighed for at reducere branchens klimaaftryk, og derfor starter vi nu dette projekt op, der har potentiale til at nedbringe fiskeriets udledninger markant, siger Jens Brusgaard Vestergaard og fortsætter:

– Tiden er inde nu, for hvis shippingbranchen virkelig satser på metanol, så bliver der sat skub i udviklingen. Det skaber en infrastruktur for grøn metanol i stor skala, der sikrer forsyningssikkerhed og et prisrealistisk alternativ til diesel, og derfor er det nu, vi skal op i gear for at vise, at eksisterende fiskerifartøjer kan ombygges til CO2-neutral drift på metanol, så vi ikke pludselig står med en stor afgiftspost, der kunne være undgået.

Store CO2-afgifter i vente

AU Engineering gør opmærksom på, at allerede fra næste år står fiskeriet over for store CO2-afgifter i den skattereform, regeringen indgik med aftalepartnere tilbage i 2022.

Ifølge Danmarks Pelagiske Producentorganisation vil aftalen konkret betyde afgifter for branchen på op mod 900 millioner kroner i perioden 2025 til 2030.

Derfor haster det med at udvikle konkurrencedygtige alternativer til den dieselolie, fiskekuttere i dag sejler på.

Pilotprojektet skal konkret afprøves på fiskefartøjet M/S Limfjorden, som er et fartøj på cirka 350 HK. Det repræsenterer hovedparten af den tilbageværende danske fiskerflåde og bliver ombygget til ren metanoldrift.

Grøn metanol undersøges nærmere

Ud over en komplet ombygning af M/S Limfjorden omfatter projektet en undersøgelse af tilgængelighed af grøn metanol og dets forventede prisudvikling og tilgængelighed, undersøgelse af rentabilitet ved ombygning frem til 2030, samt en undersøgelse af emissioner og den samlede CO2-effekt, skriver AU Engineering.

Fartøjet bliver stillet til rådighed af Foreningen Muslingeerhvervet.

”Metanol i Fiskeriet” havde projektstart i januar 2024. Projektets partnere er Aquamind, OSK Design, OK Energy Solutions, Foreningen Muslingeerhvervet, Hanstholm Fiskeriforening, Danske Maritime og Aarhus Universitet. Projektet ledes af Institut for Mekanik og Produktion, Aarhus Universitet, og er støttet med i alt 10,1 millioner kroner med EU-midler via Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og Fiskeristyrelsen.