Overborgmesteren kommer til Sydhavn

Kampen for at bevare stejlepladsen fortsætter

Kampen for at bevare stejlepladsen og forhindre et ny boligbyggeri Fiskerhavnen i Københavns Sydhavnfortsætter.

Torsdag d. 25 oktober inviterer Fiskerhavnenes Venner til debatmøde om “eventuelt byggeri på Stejlepladsen i forbindelse med Fiskerhavnen” og på næste tirsdag d. 30. oktober kommer overborgmester Frank Jensen (S) til dialogmøde for at drøfte havnens fremtid, som uden en stejleplads ser sort ud for de lokale bundgarnsfiskere.

Det skriver Valby Bladet.

 

Debatmøde d. 25. oktober

Torsdagens møde foregår hos Sejlforeningen Enighed, Bådehavnsgade 41 kl. 19, hvor man kan stifte bekendtskab med politikerne Charlotte Lund (EL), Mette Annelie Rasmussen (R), Jonas Bjørn Jensen (S), Klaus Mygind (SF) og folketingskandidat Nina Svane-Mikkelsen (Alt.). Hver af politikerne får lov at holde et kort oplæg, hvorefter der følger spørge-og kommentarrunder.

 

Dialogmøde d. 30. oktober

Mødet med overborgmester Frank Jensen (S) finder sted d. 30. oktober i Bådklubben Sjællandsbro. Lokaludvalget står for at invitere lokale borgere med til mødet. Også Anne Skovbro, der er direktør i By og Havn deltager.

 

Bevar stejlepladsen

På begge møder er det selvfølgelig stejlepladsens fremtid, som er på dagsordenen. Her vil Københavns Borgerrepræsentationen bygge 550 boliger, og det vækker bekymring i Sydhavn. Bl.a. hos de lokale bundgarnsfiskere, som bruger stejlepladsen til at opbevare deres garn og pæle.