Ændring af vilkår for tobisfiskeri i område 2r

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om ændring af vilkår gældende for fiskeri af tobis i område 2r for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele:

Med virkning fra 5. april 2019, ophæves ugerationen med tilhørende vilkår i forvaltningsområde 2r for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele. Fartøjerne kan herefter fiske i henhold til de til fartøjerne udmeldte årsmængder i forvaltningsområder 2r.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 5. april 2019.

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...