Ændring af vilkår for tobisfiskeri i område 2r

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om ændring af vilkår gældende for fiskeri af tobis i område 2r for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele:

Med virkning fra 5. april 2019, ophæves ugerationen med tilhørende vilkår i forvaltningsområde 2r for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele. Fartøjerne kan herefter fiske i henhold til de til fartøjerne udmeldte årsmængder i forvaltningsområder 2r.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 5. april 2019.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...