Det skal være lettere at være fisker

Udenrigsministeriet barsler med en række initiativer, der skal lette fiskeriets administrative byrder

En række administrative byrder bliver snart lettere for fiskerne. Sådan lyder det fra Udenrigsministeriet i en ny rapport lavet af Struensee & Co.
Fremover kan opkøberne indsende landingserklæringerne for fiskerne. Samlet set reducerer det omkostninger med med 22 pct. svarende til 9 mio. kroner.

Læs også: Opkøbere kan nu indsende landingserklæringer for fiskerne

Derudover vil fiskeriministeren ændre det elektroniske logbogssystem, så fartøjerne fremover kan bruge både satellit, mobil- og internetforbindelse til at sende logbogsoplysningerne til Fiskeristyrelsen. Det vil kunne spare fiskerne for yderligere 2,3 mio. kroner om året – svarende til 5 pct. af de administrative byrder.

 

En del af regelforenkling

Det overordnede formål med rapporten er, at reducere fiskerierhvervets administrative byrder og at øge overskueligheden af det komplicerede og omfangsrige regelsæt på fiskeriområdet. På den baggrund opstiller Struensee & Co. en række konkrete forslag til byrdelettelses- og regelforenklingsinitiativer. 

– I 2015 igangsatte jeg et regelforenklingsprojekt på fiskeriområdet. Projektet er nu fuldført med revisionen af trawlbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. april. Fremover skal vi arbejde på blive bedre til at lave enkle og mere klare regler på fiskeriområdet – og kun i det omfang, som er nødvendigt. Vi skal også prøve at undgå særregler og undtagelser, der kun gælder for få fiskere, men som skaber stor uklarhed om reglerne, konstaterer fiskeriminister, Eva Kjer Hansen. 

 

Flere ideer

Struensee & Co, son har udarbejdet rapporten, har også en række andre forslag til byrdelettelses- og regelforenklings-initiativer:

1. Reducere regler i kystfiskerordningen
2. Introducere frit redskabsvalg
3. Reducere kvotekoncentrationsreglerne
4. Automatiser landingserklæringen
5. Adgang til myndighedsdata
6. Dataintegration mellem Søfartsstyrelsen og Fiskeristyrelsen
7. Ændring af E-log-transmission

Læs hele rapporten her

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...