Endelige vejledninger om landingspligt er nu klar

Erhvervet har efterspurgt dem i lang tid. Nu er de endelige vejledninger om landingspligt færdiggjort

Det danske fiskerierhverv, fiskeriorganisationerne og fiskerne har ventet på, at vejledningerne for landingspligt skulle blive klar. Og der er nu godt nyt til alle. Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har nemlig udsendt endelige vejledninger om landingspligten.

Det drejer sig om vejledninger for det demersale fiskeri i Nordsøen og ICES 3a – inklusiv Skagerrak og Kattegat. Vejledning for små pelagiske arter og industriarter i Nordsøen samt vejledning for Østersøen.

Undtagelser
Der findes undtagelser for de enkelte farvande, som man kan se i vejledningerne, som Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt.

For eksempel Østersøen, hvor der gælder landingspligt for torsk, laks, rødspætte, sild, brisling, tunge og makrel. Der er dog undtagelser til landingspligten. Laks, rødspætte og torsk, som er fanget i fælder, tejner/kurve, ruser og bundgarn er undtaget fra kravet om landingspligt på grund af høj overlevelse. Disse fisk må derfor gerne udsættes igen. Dog skal man huske at skrive den skønnede mængde af den art, der genudsættes, i logbogen.

Du kan læse meget mere om vejledningerne for de tre berørte farvande på Fiskeristyrelsens hjemmeside

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...