Kystfiskere kan søge om tunger fra flidspulje

Den næste frist for at søge tillægsmængde under kystfiskerordningen er 30. april 2019

Er du kystfisker og tilmeldt kystfiskerordningen, så er det til tasterne.

Som en del af flidspuljen for kystfiskere kan du få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter. Det har du mulighed for, hvis du har opfisket mindst 50 procent af dit fartøjs egne årsmængder (ekskl. kystfiskertillæg) i indeværende år.

Den næste frist for at søge tillægsmængde er følgende:

Tunge i Nordsøen (EU-farvande) 2019

30. april 2019

Du kan søge om tillægsmængde for ovenstående kvote, hvis du er tilmeldt kystfiskerordningen, og dit fartøj samtidig har landet mindst 50 procent af årsmængden på ovenstående kvote i indeværende år.

Se det samlede overblik over ansøgningsfrister her (§83, stk. 2).

Tillægsmængder fordeles i første omgang til FKA-kystfiskerfartøjer i den tidsubegrænsede ordning. Såfremt der er tillægsmængder tilbage i flidspuljen herefter, vil de blive fordelt til fartøjer i den tidsbegrænsede ordning, dog kun hvis ansøgning om tillægsmængde er modtaget inden ansøgningsfristens udløb.

Sådan søger du?

Send e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk

Læs mere om kystfiskerordningerne.