Minister vil sætte skub i gigas-fiskeri

150.000 kroner til etablering af et nyt modtagecenter til Stillehavsøsters i Vadehavet

Stillehavsøsters, gigas eller bare østers. Kært barn har mange navne, og den invasive art har fiskerne længe råbt op om i Vadehavet. 

For der er mange af dem, og nu tager Fiskeriministeren et skridt mod en bedre kommerciel udnyttelse af ressourcerne. 

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har afsat midler til at etablere et modtagecenter. I alt afsættes der 150.000 kroner til etablering af et modtagecenter i Vadehavet.

– Med modtagecenteret forbedrer vi mulighederne for østersfiskeri i Vadehavet, og sammen med Oplevelsescenter for Østersturisme ved Limfjorden skaber vi en samlet fortælling om skaldyrsturisme i Danmark – fra Limfjorden i nord til Vadehavet i syd, fortæller fiskeriministeren.

Ikke til løbende prøvetagning

Det bliver Foreningen Muslingeerhvervet, som bliver ansvarlige for at etablere lokalerne.

Midlerne kan ikke bruges til løbende prøvetagninger, da den afgift afholdes af erhvervet selv i andre områder af Danmark.

Et østersmodtagecenter er et krav i henhold til Fødevarestyrelsens regler om fødevaresikkerhed. Der er modtagecentre andre steder i landet, fx flere steder ved Limfjorden og på østkysten.

Måske større redskaber?

Der er allerede givet lov til at håndopsamle stillehavsøsters i Vadehavet.

Det skete i kølvandet på en rapport fra DTU Aqua, som viste, at der kan ligge store kommercielle muligheder i det fredede farvand. Der er en bestand på ca. 72.000 tons stillehavsøsters i Vadehavet.

– I første omgang har vi givet tilladelse til forsøgsfiskeri med håndholdte redskaber, men vi kigger også efter løsninger på, om man kan få lov til at gøre det med større redskaber, konstaterer fiskeriminister, Eva Kjer Hansen.