Nedsættelse af kystfisker-rationsfiskeri rationen for brisling

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6
af Line Dalgaard Jensen
01 apr 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om nedsættelse af kystfisker-rationsfiskeri rationen for brisling i Østersøen:

Kystfisker-rationsfiskeri rationen for brisling i Østersøen.

Med virkning fra den 1.april 2019 nedsættes kystfisker-rationsfiskeri rationen for brisling i Østersøen, således at fiskeriet indtil videre er reguleret med en kalendermånedration på 25 tons pr. måned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. april 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder