Ta’ en elev med

Fiskeriskolen efterlyser flere praktikpladser, så fremtidens fiskeri sikres

Der er brug for flere nye fiskere. Dygtige og faglærte unge, som kan føre dansk fiskeri videre – men det kræver selvfølgelig, at de kan komme ud i praktik.

– Vi har brug for flere praktikpladser. Det er bare med at komme ud af busken, så vi kan få udklækket nogle nye fiskere, opfordrer Fiskeriskolens konsulenter Thorbjørn Strunk og Sussi Jensen, der kæmper for at få pladser nok til skolens elever.

Opfordringen kommer nemlig efter måneders kamp for at få praktikpladser nok til alle.

– Der har været rift om pladserne. Lige nu er alle ude at sejle, men vi har løbende brug for flere, siger konsulenterne.  

Alt kan bruges

Det største pres på praktikpladserne ligger altid i foråret, og det gælder for hele landet.

– Vi har elever fra hele Danmark, og vi vil gerne kunne tilgodese deres ønsker, og at de kan komme i gang med fiskeri lokalt, forklarer Thorbjørn Strunk og påpeger, at alt kan bruges:

– Konsumtrawler, flyshooter, garnbåd, snurrevod, rejefiser mm.. Vi har brug for det hele sådan set. Jo flere forskellige praktikpladser vi har, desto nemmere er det at matche med den rigtige elev. Så vi er sikre på, at vi sætter de helt rigtige sammen, og det bliver et godt praktikforløb.

 

Rabat til de små

Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at eleverne både har mulighed for at prøve store som små fartøjer, til havs og langs kysten.

– Generelt kunne vi godt bruge flere praktikplader, også på de mindre kystnære fartøjer, fx ved Sydfyn, Sjælland og Bælterne, siger Thorbjørn Strunk og tilføjer, at fartøjer under 17 meter får rabat på lærlingeafgiften, så det forhåbentlig er attraktivt og økonomisk overkommeligt at få en fisker in spe med.

Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening og Udvalget for Kystnært Fiskeri, påpeger, at det for en lille kystfisker alligevel kan være et meget stort beløb trods rabat:
  Jeg vil i hvert fald gerne se nærmere på, om man kan gøre mere for de allermindste kystfiskere. Det kan være svært, hvis man har et lille fiskeri og både skal tjene til sig selv og lære en elev op samtidig.

Rabat eller ej, så håber også Allan Buch, at de flere fiskere vil byde ind med en praktikplads.