Undervandsdrone identificerer fiskestimer

Drone med kamera og sonar finder selv vej til fiskestimer

Nu er der hjælp på vej til – primært – det pelagiske fiskeri – der bruger meget tid og mange penge på at lede efter de rigtige fiskestimer.

Et samarbejde mellem virksomheden Atlas Maridan og ph.d Jesper Haahr Christensen fra DTU Elektro har ført til udviklingen af en undervandsdrone, der er så lille, at en enkelt mand kan betjene den.

– Tanken er, at man fra fiskefartøjet kan kaste dronen i vandet. Den vil selv kunne finde vej til stimer af fisk i nærheden af fartøjet og afgøre, hvilken art det drejer sig om, antallet af fisk samt størrelse. Med den viden kan fiskeskipper, der måske er ude efter sild, vurdere, om det er fornuftigt at fiske, eller om han risikerer en for stor bifangst af andre fisk, eller om sildene er for små, siger Jesper Haahr Christensen i en pressemeddelelse udsendt af DTU.

Kunstig intelligens
Den nye enmands-betjente undervandsdrone har noget af det samme tekniske udstyr, som man kender fra selvkørende biler. Den er forsynet med kamera og sonar, som gør det muligt at identificere, hvor i havet en fiskestime er, og om der er tale om sild eller makrel.

– Vi anvender kunstig intelligens til at sikre en korrekt genkendelse af undervandsdronens observationer. Mit arbejde består i at udvikle algoritmer, der kan håndtere de store mængder data, som både kamera og sonar indsamler fra det øjeblik, dronen bliver kastet i vandet. De mange data skal hurtigt kunne omsættes til forståelige oplysninger og vises på et displayet på en tablet, som skipper kan aflæse og handle ud fra, siger Jesper Haahr Christensen.