Vi har alle et ansvar for torsken i den østlige del af Østersøen

Danmarks Fiskeriforening anbefaler at begrænse torskefiskeriet med 70 pct. i den østlige Østersø i indeværende år

De danske erhvervsfiskere er dybt bekymrede for udviklingen for torsk i den østlige del af Østersøen og har jævnligt over de senere år advaret om den uheldige udvikling for bestanden.  

– Vi har sagt i mange år, at det her vil gå galt. Nu er det gået galt. Der er stadig rigtigt mange torsk i den østlige Østersø, men de er små og tynde – og de vokser alt for langsomt i forhold til, hvad vi er vant til. Produktionen i bestanden er negativ, og det er et kolossalt problem, siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening.

Problemet i øst er ikke noget, som man kan forklare med en enkelt faktor. Der er ingen med viden på området, som vil hævde, at det er fiskeriet, der er årsag til den dårlige tilstand. Den enorme bestand på 50.000 sæler spiller en vigtig rolle –ikke så meget på grund af de fisk, de spiser, men især ved spredning af nogle parasitter, som tilsyneladende forhindrer torskene i at vokse.

– Fiskeriet forlanger, at der bliver gjort noget ved sælbestanden. Man kan ikke have den store sælbestand samtidig med, at man har en bæredygtig torskebestand, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening.

Men også andre faktorer har betydning: Forurening fra land, både med organiske og uorganiske stoffer, spiller helt sikkert ind, og de iltfrie områder på havbunden har desværre en historisk stor udstrækning. Det gør, at de små torsk har svært ved at finde føde.

– Uanset hvad der har forårsaget den dårlige tilstand, så vil fiskeriet gerne være med til at forbedre situationen. Danmarks Fiskeriforening anbefaler at begrænse fiskeriet i indeværende år således, at det svarer til en kvotereduktion på 70 procent i forhold til kvoten for 2018, siger Kim Kær Hansen.

Selv om torsken har det dårligt, er der stadig mange af dem, og det kan ikke undgås, at man fanger torsk, når man fisker efter andre arter som skrubbe og rødspætter – bestande, som har det fortrinligt.

– Vi kan ikke stoppe for fangster af torsk fra den ene dag til den anden, men fiskeriet er indstillet på at yde sit bidrag til en forhåbentlig genopretning af bestanden af torsk i den østlige del af Østersøen, siger Kim Kær Hansen.