Seneste om Danmarks Fiskeriforening

Forebyg spredning af virus i fiskerierhvervet 29 okt 2020

Det er afgørende, at vi I fiskeriet medvirker til at minimere spredningen af virus

Forslag om trawlforbud er ikke løsningen for Østersøen 23 okt 2020

Danmarks Fiskeriforening ser hellere samarbejde om udviklingen af fiskeriet i Østersøen - i...

Østersøkvoter: Der er råderum til mere 20 okt 2020

Kvoterne for fiskeriet i Østersøen 2021 blev i nat fastlagt af EU’s fiskeriministre. Der ven...

Ny aftale om fiskeri efter fladfisk i tysk område i Østersøen 15 okt 2020

DFPO har længe arbejdet for et fiskeri efter andre arter end rødspætter i tysk farvand i Øst...

Trods modstand er frivilligt kameraprojekt en realitet 04 okt 2020

DFPO og ministeren er nået til enighed om aftale, hvor 10-12 fartøjer frivilligt tager kamer...

Forhandlingerne mellem EU og Grønland er brudt sammen 24 sep 2020

Og det kan have store konsekvenser for pelagisk fiskeri og rejefiskeri. Der er brug for en a...
Indlæs flere