MLD klar med ny grøn fiskeri-teknologi

Nyt dansk trawl-styringssystem sikrer større fiskeri-effektivitet, CO2- reducerende brændstof-besparelser og skåner havbundens biodiversitet

Esbjerg-firmaet MLD er parat med et nyt effektivt og miljørigtigt trawl-styringssystem. Det bliver nu sendt på markedet efter firmaet først har investeret 32 mio. kr. i innovativt udviklingsarbejde – og derefter en hård fight om patentrettigheder.

MLD Trawl Steering System er et aktuelt eksempel på efterlevelse af den nu skærpede danske klima- og miljøpolitiske retning med naturvidenskabelig/teknisk forskning og udvikling på agendaen. MLD har således præsteret et innovativt udviklingsarbejde, som udnytter de hydrodynamiske kræfter, der opstår når en trawlskovl trækkes igennem vandet.

Resultatet er bl.a., at man hurtigt og fleksibelt fra fiskefartøjets bro elektronisk kan fjernstyre systemets hydrauliske og special-designede trawlskovle direkte mod fiskestimerne i en skånsom afstand hen over havbunden – uden at skrabe og beskadige floraen.

 

Stærk dokumentation

Tests i Nordatlanten og vest for Irland i 2017 og 2018 dokumenterer forbedret effektivitet og fleksibilitet. Processen kan desuden stimuleres med det specialudviklede TTS-system, der automatisk – i stedet for sammentrækning af trawlåbningen under fyldningens tyngde – kan sikre en konstant perfekt åbning.

Det samlede facit er hurtigere pay back, der er estimeret til mindre end et år, mens trawlets fremføring hen over havbunden og effektivitets-forbedringen er rene miljøgevinster:

15-20 procent lavere brændstofforbrug, mindre CO2-udslip og skånsomt fiskeri til gavn for biodiversitet.

 

Forsøgte benspænd

Adm. direktør Gregers Baungaard, MLD, ser store muligheder på verdensmarkedet – og påpeger, at det har været en lang proces. 

– Ærgerligt, at vi blev stækket ved introduktionen af systemet. Vi erkender, at vi som iværksættere begik en fejl ved at søge et finansielt samarbejde med en brancherelateret virksomhed, som efter vores opfattelse desværre i stedet forsøgte benspænd med sagsanlæg. Det har været Davids kamp mod Goliat. Nu er deres påstand om midlertidigt forbud afvist ved to retsinstanser, og så kan vi komme videre med at introducere produktet, siger han. 

Vonin anlagde i 2017 en midlertidig forbudssag om markedsføring/salg med påstand om krænkelse af deres brugsmodel. Sø- og Handelsretten afviste kravene, og Vestre Landsret stadfæstede der afgørelse i juni.