Spørgsmål til ministre omkring lukning af Østersøen

Venstrepolitiker stiller spørgsmål til to ministre efter Kommissionens lukning af torskefiskeri i østlige Østersø

 – Det er en katastrofal situation for torskefiskeriet på Bornholm, der påvirker kraftigt og har store konsekvenser på Bornholm. Derfor er det vigtigt, at miljø- og fiskeriministrene hurtigt undersøger, hvordan man bedst muligt hjælper det lokale fiskeri på Bornholm igennem denne situation og allerede nu tager sigte på at få tilvejebragt et grundlag, så der igen senere kan åbnes for lokalt torskefiskeri i Østersøen fra Bornholm, lyder det fra Erling Bonnesen (V) og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget.

Venstrepolitikeren har således stillet spørgsmål til både miljøministeren og fiskeriministeren. Som du kan læse nedenfor:

Spørgsmål til miljø- og fiskeriministrene 25-7-2019:

I forlængelse af EU’s aktuelle beslutning om lukning for torskefiskeri i væsentlige dele af Østersøen (i grove træk fra Gedser og mod øst) stilles følgende spørgsmål til:

Miljøministeren:
I forlængelse af EU’s aktuelle beslutning om lukning for torskefiskeri i væsentlige dele af Østersøen, bedes miljøministeren redegøre for årsagerne til problemerne med og nedgangen i torskebestandene, specielt i farvandet fra Gedser og mod øst, over til og øst for Bornholm, herunder især også andre presfaktorer på torskebestanden, som sæler, havmiljøtilstanden, forureningspåvirkning fra de tidligere østlande, og påvirkningen og presset på det naturlige fødegrundlag for torsken i dette farvand? 

I forlængelse heraf bedes miljøministeren redegøre for, hvilke initiativer miljøministeren vil tage til løsning af problemerne?

Fiskeriministeren:
I forlængelse af EU’s aktuelle beslutning om lukning for torskefiskeri i væsentlige dele af Østersøen, som har en voldsom konsekvens for fiskeriet, erhvervslivet og beskæftigelsen på Bornholm, bedes fiskeriministeren redegøre for, hvor relativ lille påvirkning på torskebestanden der er som følge af torskefiskeriet, set i forhold til andre presfaktorer på torsken, f.eks. sæler, forurening fra tidligere østlande, og presset på det naturlige fødegrundlag for torsken mv., samt hvilke initiativer ministeren vil tage til at understøtte det lokale fiskeri på Bornholm, med sigte på, at der også kan være et lokalt torskefiskeri fra Bornholm, når torskebestandene i det nu lukkede område i Østersøen igen bliver bedre, og der igen kan åbnes for torskefiskeri?

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...