Debat om klimavenligt fiskeri mangler nuancering

Argumenterne i debatten om klimavenligt fiskeri skal være mere nuancerede og vi skal forholde os til de udfordringer sæl og skarv skaber for fiskeri.

I en artikel om den manglende interesse for garnfiskeriet på Dr.dk bliver det fremført, at såfremt der ikke kommer flere garnfiskere til fiskeriet, vil det være et nederlag klimamæssigt.

Og netop denne fremførelse falder chefkonsulent og biolog hos Danmarks fiskeriforening Michael Andersen for brystet. Han mener det er på tide at vi får en mere nuanceret debat om, hvad der er klimavenligt fiskeri.

-Det kan ikke stå uimodsagt at garnfiskeri fremhæves som det mest klimavenlige. Jeg er enig i, at vi skal værne om vores garnfiskeri, men det er nødvendigt, at vi ser på problemstillingen i et lidt bredere perspektiv, og forholder os til, hvilke udfordringer der er forbundet med garnfiskeriet, siger Michael Andersen og uddyber:

-Garnfiskeri har mange fordele, og jeg mener vi skal arbejde for at styrke garnfiskeriet, men det er nødvendigt, at diskussionen omkring garnfiskeri bliver mere nuanceret. Her mangler jeg, at der kommer mere fokus på de udfordringer både skarv og sæl skaber for dansk garnfiskeri. Hvis sæl og skarv går i dit garn og spiser en stor andel af fangsten, så betyder det at du ikke har et effektivt fiskeri, hvilket får konsekvenser for fiskerens løn, siger Michael Andersen.

Han mener derfor at man også fra myndighedernes side af, bør kigge nærmere på, hvordan man regulerer skarv og sæl, så garnfiskerne ikke skal kassere så stor en del af deres fangst.

 

Alle skal have råd til at spise fisk

Jeg mener, at det er vigtigt, at vi begynder at tænke over hvor stor en mængde fødevarer, vi får for vores Co2 udslip.

Ved at fiske effektivt, kan så mange som muligt få adgang til fisk som fødevare.  Fisk er sundt, og det er en fødevare med forholdsvist lavt CO2 aftryk, så det ville være en kedelig udvikling, hvis vi nåede dertil, hvor det kun er de rige der har råd til at spise fisk, konstaterer Michael Andersen.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...