GF Hirtshals: Et udfordrende år med svigtende mængder

For mange regler, stigning af hollandske bomtrawlere, svigtende mængder og store udfordringer af fiskeritrykket i Skagerrak

– Når jeg kigger tilbage på fiskeriet i Skagerrak i 2019, er det et år hvor der har været mange udfordringer. Alt for mange regler, stigning af hollandske bomtrawlere, svigtende mængder af flere arter, store udfordringer af fiskeritrykket i Skagerrak.

Sådan indledte Hirtshals Fiskeriforenings formand, Niels Kr. Nielsen årets generalforsamling, som afholdes i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

Derudover kom formanden ind på, at fiskerne i Hirtshals har en bøn til den nye fiskeriminister, Mogens Jensen (A).

Det er især, når det gælder kvoter og discard, fiskerne mener, at reglerne skal forenkles inden for fiskeriet. Kvoter og regler skal tilpasses, så fiskerne kan arbejde med deres erhverv. 

– Derfor har fiskerne her i vores område en stor bøn til den nye fiskeriminister Mogens Jensen. Vi synes han skal se på fiskeriet, med sine egne briller og gennemgå regelsættet. Ud fra det må vi så håbe, at han vil være med til at forenkle alle de tåbelige regler, fiskeriet er underlagt, lød det fra Niels Kr. Nielsen fra talerstolen.

 

 

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...