Lynæs: Et skidt år for fiskeriet

Fiskerne fra Lynæs Fiskeriforening har haft et år, der ikke er tilfredsstillende

For 119. gang blev der afholdt generalforsamling i Lynæs Fiskeriforening, da der lørdag den 7. december var indkaldt til dette års generalforsamling.

Formand Hans Rasmussen kunne i sin beretning fortælle, at det havde været et skidt år for de lokale fiskere.

– Det forgangne år må betegnes som ikke tilfredsstillende med begrænset fiskeri. Søerne svigtede lidt, men vi så dog nogle her inde i fjorden i foråret. Det var ikke stort, men der var til en dagsløn. Tungerne svigtede igen totalt – det er snart mange år siden, der er kommet tunger ind i fjorden. De kommer heller ikke til det sydlige Kattegat, så det tyder på, at der er noget galt, lød det fra formand Hans Rasmussen.

Godt med ål

Det ser dog ud til, at det lysner med hensyn til ål. Fiskerne i Lynæs har, som mange andre fiskere i indre danske farvande, set mange ål hen over sommeren.

– Der har været mange ål, så det kunne have været et godt fiskeri, hvis vi kunne få lov til at fiske efter dem. Inde i Lynæs Havn har der været glasål for første gang i 25-30 år – ikke bare et par stykker men rigtig mange. Her ser det ud til, at vi går en lysere fremtid i møde, fortalte Hans Rasmussen.

Hans Rasmussen, formand og John Nielsen, næstformand blev begge genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Lynæs Fiskeriforening har 3 aktive medlemmer og 75 passive medlemmer.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...