Overblik: Sådan bliver kvoterne for 2020

Hent kvoteoversigten for næste år her - den kommer også med næste nummer af Fiskeri Tidende

Hvor meget må jeg fiske næste år?

Det har EUs fiskeriministre besluttet, og vi har her samlet kvoteoversigten for 2020 i Kattegat, Skagerrak, Nordsøen, De Vestlige farvande mm.

Du kan hente den lige her

OBS! Opdateret d. 20 december på grund af regnefejl. Ministeriet skriver: 

Vi har konstateret, at der var en fejl i forslaget om fiskerimuligheder for 2020, idet der ikke er blevet korrigeret for overførslen af 1200 tons dybvandsrejer (PRA/514) fra EU til Norge i farvandet øst for Grønland.