Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen:

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen er der med virkning fra den 1. januar 2020 og indtil videre ingen mængdemæssig regulering.

Ved andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen forstås alle andre arter af fisk, skaldyr og bløddyr end torsk, kuller, mørksej, hvilling, rødspætte, makrel, sild, tobis, sperling, blåhvilling, rejer, lange, brosme, havtaske og dybvandshummer.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...