Tre tiltag skal sikre ro i Skagerrak

De danske og hollandske fiskere er nået til enighed om registrering af træk-for-træk og farvandsskifte, samt et kontrolpunkt til søs

De mange hollandske bomtrawlere i Skagerrak har skabt uro, problemer og frustrationer. Men nu er vi et skridt tættere på rolige forhold i farvandet.

Det står klart efter et fire-partsmøde i Amsterdam med deltagelse af de danske og hollandske fiskeridirektører og fiskerierhverv.

Mødet kom i stand på initiativ fra Danmarks Fiskeriforening og hollandske VisNed, som i længere tid har forsøgt at finde en løsning på de problemer. Mødet var konstruktivt og både hollandske myndigheder og fiskerierhvervet var opsatte på at finde løsninger, og man blev enige om:

  • Registrering af træk-for-træk: De hollandske fiskere skal fremover registrere hvert træk i logbogen. Det gør det nemmere for den danske fiskerikontrol at kontrollere registreringen af fangsten.
    De ændrede regler skal implementeres i hollandsk lovgivning, førend de kan træde i kraft. Dette ventes ske i løbet af første kvartal 2020.
  • Registrering af farvandsskifte: De hollandske fiskere skal fremover registrere, hver gang de sejler ind og ud af Skagerrak. Det gør det nemmere for den danske fiskerikontrol at kontrollere fangsterne for hhv. Nordsøen og Skagerrak.
    Registrering af farvandsskift kræver også, at de hollandske regler ændres. Det ventes også at ske i første kvartal 2020.
  • Kontrolpunkt til søs: Den danske fiskerikontrol indfører et kontrolpunkt til søs, så de hollandske fiskere kan indkaldes til stikprøvekontrol af fangsten i forbindelse med farvandsskift. I tilfælde af at den danske fiskerikontrol opdager overtrædelser, vil fartøjet blive udtaget til havnekontrol.
    Det er den danske fiskerikontrol, som er ansvarlig for at implementere kontrolpunktet.

De hollandske myndigheder og fiskerierhverv accepterede de tre forslag, som er stillet fra dansk side, og understregede, at man er gæster i dansk farvand og ikke har noget at skjule.

Et fjerde dansk forslag om et farvandsområde pr. fangstrejse var også på bordet, men det vakte ikke begejstring hos de hollandske fiskere. Det bryder med deres forretningsmodel, hvor man lander til transport på land. Selvom et flertal af de hollandske fiskere bliver i Skagerrak, fisker nogle i Nordsøen på vej til Skagerrak og omvendt på vej hjem. Dét vil de ikke kunne fortsætte med, hvis denne bestemmelse indføres. Det vil være meget problematisk, hvis man fra dansk side vil tvinge hollandske fiskere til eksempelvis at lande i Thyborøn, inden de må sejle ind i Skagerrak.

Et sidste forslag fra dansk side overvejer de hollandske fiskere fortsat, nemlig muligheden for ad frivillighedens vej at begrænse fiskeriet nord for Hirtshals til uden for 12 sømil. I dag er det nemlig muligt for de hollandske bomtrawlere at fiske helt ind til 4 sømil nord for Hirtshals, hvilket ikke vækker begejstring hos de danske fiskere, som også fisker i det område.