Vilkår for fiskeri i Østersøen

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om Vilkår for fiskeri i Østersøen

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om Vilkår for fiskeri i Østersøen (ICES underområde 22–32):

Med virkning fra 1. januar 2020 gælder følgende vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen.

 

ICES underområde 22-23

I lukkeperioden februar og marts er alt fiskeri forbudt.

 • Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter.

Når der fiskes i henhold til undtagelserne, skal alle fartøjer uanset længde føre logbog, og fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen. Meldingen afgives via Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.

 

ICES underområde 24

Et direkte fiskeri efter torsk er forbudt i ICES-underområde 24

 • Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter og indenfor 6 sømil af basislinjen.

 • Når der fiskes i henhold til undtagelserne, skal alle fartøjer uanset længde føre logbog, og fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen. Meldingen afgives via Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.

 • Fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter og indenfor 6 sømil af basislinjen, må ikke på samme fangstrejse udøve fiskeri uden for de nævnte områder.

Det er forbudt fartøjer, der udøver fiskeri i ICES-underområde 24, på samme fangstrejse at udøve fiskeri i andre ICES-underområder.

Det er forbudt fartøjer, der udøver fiskeri i ICES-underområde 24, på samme fangstrejse at udøve fiskeri både med slæbende redskaber og passive redskaber.

Enhver fangstrejse i ICES-underområde 24 skal påbegyndes med tom last.

For øvrige fartøjer og redskabstyper er det alene tilladt at udøve fiskeri hvor torsk indgår som bifangst i henhold til følgende vilkår: 

 • Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på mindre end 105 mm helmaske og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på mindre end 110 mm. helmaske, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 10 pct. pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 20 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 99, 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203 med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 • Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på minimum 105 mm helmaske (Bacoma), eller ved fiskeri med 120 mm helmaske (T90) og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på minimum 110 mm helmaske samt ved fiskeri med liner og kroge, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 40 pct. pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 49 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203 med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 • Fartøjer indplaceret som Mindre Aktive Fartøjer (MAF) og Øvrige Fartøjer (ØF) vil ved overtrædelse af ovennævnte vilkår om ikke at udøve fiskeri i 15 dage, få inddraget fartøjets fiskeritilladelse i en periode på 30 dage.

I lukkeperioden juni og juli er alt fiskeri forbudt.

 • Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter og inden for 6 sømil af basislinjen. 

 • Uden for 6 sømil fra basislinjen og på dybder under 20 meter, må disse fartøjer som i den resterende del af året alene fiske torsk som bifangst.

 • Når der fiskes i henhold til undtagelserne, skal alle fartøjer uanset længde føre logbog, og fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen. Meldingen afgives via Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.

 

Fiskeri i ICES-underområde 25-32

Et direkte fiskeri efter torsk er forbudt i ICES-underområde 25-32

Uanset redskabstype er det alene tilladt at udøve fiskeri, hvor torsk indgår som bifangst i henhold til følgende vilkår:

 • Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på mindre end 105 mm. helmaske og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på mindre end 110 mm. helmaske, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 10 pct. pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 20 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 99, 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203 med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 • Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på minimum 105 mm. helmaske (Bacoma), eller ved fiskeri med 120 mm. helmaske (T90) og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på minimum 110 mm. helmaske samt ved fiskeri med liner og kroge, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 20 pct. pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 40 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203 med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 • Fartøjer indplaceret som Mindre Aktive Fartøjer (MAF) og Øvrige Fartøjer (ØF) vil ved overtrædelse af ovennævnte vilkår om ikke at udøve fiskeri i 15 dage, få inddraget fartøjets fiskeritilladelse i en periode på 30 dage. 

 

Fiskeri i ICES underområde 25 og 26

I lukkeperioden maj, juni, juli og august er alt fiskeri forbudt.

 • Undtaget herfra er fiskeri med fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter, der må have bifangst af torsk, jf. bifangstbestemmelserne for ICES-underområde 25-32.

 • Når der fiskes i henhold til undtagelserne, skal alle fartøjer uanset længde føre logbog, og fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen. Meldingen afgives via Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Testopsendelser af raketter i Nordsøen

GOSA (German Offshore Space Alliance) planlægger testopsendelser af raketter i Nordsøen i juli

Testopsendelser af raketter i Nordsøen

GOSA (German Offshore Space Alliance) planlægger testopsendelser af raketter i Nordsøen i juli