Nødvendig håndsrækning til ålefiskere på vej

Fiskeriministeren åbner for kompensationsordning - søg fra 1. april

Der kommer nu en håndsrækning til de danske ålefiskere. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen gør det nu muligt at søge om kompensation, hvis man har lidt økonomiske tab på grund af EU’s ålestop. Ålestoppet i månederne november 2018 til og med januar 2019 betyder økonomiske tab for flere danske ålefiskere på grund af manglende indtjening.
 
Pr. 1. april vil det være muligt at søge via Fiskeristyrelsens hjemmeside. Der er tale om en national tilskudsordning med en pulje på i alt 4,2 mio. kr. til at kompensere for fiskernes tab.

– Ålestoppet er indført for at beskytte den europæiske ålebestand, og det har store konsekvenser for de danske ålefiskere. I Danmark har vi allerede opfyldt vores forpligtelse i aftalen ved at reducere vores ålefiskeri med 50 procent. Eksempelvis ved at reducere antallet af redskaber, der anvendes til ålefiskeri. Kompensationsordningen er en måde at komme de trængte ålefiskere til hjælp i en svær tid, siger fiskeriministeren.

 

Mindst 30 % ål og over 10.000 kr.

Tilskudsordningen skal sikre, at det er de hårdest ramte ålefiskere, der kan få kompensation. Det vil dreje sig om de fiskere, der som minimum har en indtægt fra ålefiskeri på 30 procent eller derover ud af deres samlede fiskeri, og som har lidt tab på over 10.000 kr.

– En ålefisker kan ikke bare rigge om til andet fiskeri, da det er et specialiseret fiskeri med lange traditioner i Danmark. Derudover har fiskerne heller ikke mulighed for at fiske den tabte fortjeneste i den resterende del af året, da ålen vandrer i sæsonerne. Den udfordring, som EU’s ålestop giver fiskerne, vil jeg gerne hjælpe dem med at overvinde samtidig med, at vi beskytter ålen, siger fiskeriministeren.

I dag sendes bekendtgørelsen om regelsættet for tilskudsordningen i offentlig høring. Ordningen åbner for ansøgninger den 1. april 2019. Fristen for at indsende ansøgninger er 30. april 2019.