Nødvendig håndsrækning til ålefiskere på vej

Fiskeriministeren åbner for kompensationsordning - søg fra 1. april
af Line Dalgaard Jensen
19 feb 2019
Der kommer nu en håndsrækning til de danske ålefiskere. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen gør det nu muligt at søge om kompensation, hvis man har lidt økonomiske tab på grund af EU's ålestop. Ålestoppet i månederne november 2018 til og med januar 2019 betyder økonomiske tab for flere danske ålefiskere på grund af manglende indtjening.
 
Pr. 1. april vil det være muligt at søge via Fiskeristyrelsens hjemmeside. Der er tale om en national tilskudsordning med en pulje på i alt 4,2 mio. kr. til at kompensere for fiskernes tab.

- Ålestoppet er indført for at beskytte den europæiske ålebestand, og det har store konsekvenser for de danske ålefiskere. I Danmark har vi allerede opfyldt vores forpligtelse i aftalen ved at reducere vores ålefiskeri med 50 procent. Eksempelvis ved at reducere antallet af redskaber, der anvendes til ålefiskeri. Kompensationsordningen er en måde at komme de trængte ålefiskere til hjælp i en svær tid, siger fiskeriministeren.

 

Mindst 30 % ål og over 10.000 kr.

Tilskudsordningen skal sikre, at det er de hårdest ramte ålefiskere, der kan få kompensation. Det vil dreje sig om de fiskere, der som minimum har en indtægt fra ålefiskeri på 30 procent eller derover ud af deres samlede fiskeri, og som har lidt tab på over 10.000 kr.

- En ålefisker kan ikke bare rigge om til andet fiskeri, da det er et specialiseret fiskeri med lange traditioner i Danmark. Derudover har fiskerne heller ikke mulighed for at fiske den tabte fortjeneste i den resterende del af året, da ålen vandrer i sæsonerne. Den udfordring, som EU's ålestop giver fiskerne, vil jeg gerne hjælpe dem med at overvinde samtidig med, at vi beskytter ålen, siger fiskeriministeren.

I dag sendes bekendtgørelsen om regelsættet for tilskudsordningen i offentlig høring. Ordningen åbner for ansøgninger den 1. april 2019. Fristen for at indsende ansøgninger er 30. april 2019.

Fakta

Det danske ålestop blev vedtaget som konsekvens af de begrænsninger på fiskeri efter ål, der blev indført på EU-niveau i forbindelse med fastsættelse af fiskerimuligheder i 2018/19.

Kompensationen vil blive udregnet ud fra den enkelte ålefiskers historiske landinger i de pågældende måneder, som lukkeperioden omfatter (gennemsnitlig landingsværdi for november- januar i årene 2015/16, 2016/17 og 2017/18).

Der fastsættes en bagatelgrænse for kompensation på 10.000 kroner.

Kompensationsberettigede fiskere skal have en indtægt fra ålefiskeriet ud af deres samlede fiskeri på minimum 30 procent eller derover

Kompensationsordningen er en national tilskudsordning, der udmøntes i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte (de minimis regler). De minimis støtte er en lovlig statsstøtte, som offentlige myndigheder kan give en enkelt virksomhed op til 223.500 kr. over en periode på tre regnskabsår.

Kompensationen vil blive udbetalt som de minimis støtte i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler og administreres af Fiskeristyrelsen.

Ansøgningsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Fiskeristyrelsens tilskudsguide: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/

 

Flere Nyheder