Bilag 6: Ændring af FKA-rationen for tunge i Nordsøen

Nyt bilag 6 fra Fiskeristyrelsen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Ændring af FKA-rationsfiskerier i 2019; Tungefiskeri i Nordsøen: 

Med virkning fra den 1. februar 2019 nedsættes FKA-rationen for tunge i Nordsøen, således at fiskeriet indtil videre er reguleret med halve kalendermånedsrationer på 400 kg. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. februar 2019.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...