Karstensens skal bygge ny North Sea-rejetrawler

Efter 50 år var der tid til fornyelse med et nyt topmoderne fartøj klar til rejefiskeri i 2020

Partrederiet North Sea har bestilt en ny 32,00 m rejetrawler hos Karstensens Skibsværft A/S.

Fartøjet bliver en topmoderne trawler, med alt indenfor det nyeste af maskineri, udstyr og udrustningen. Projektet i sin helhed er blevet til i et meget nært og intenst samarbejde mellem Rederi og Værft.

Rederiet og værftets rådgivere og bankforbindelser har også bidraget gunstigt til en effektiv beslutningsproces.

 

Brug for fornyelse

S 255 North Sea har været navnet på partrederiets nuværende fartøj, lige siden bygningen i 1968, og i mange år i ejerskab af Leif Steffensen. Thomas Hjort Samuelsen og Karl Arne Nielsen købte sig ind i rederiet i 2007. Og i 2014 overtog Thomas og Karl Arne hele ejerskabet på 50/50 basis.

Nuværende North Sea har tjent rederiet godt, men efter 50 år, er der ønske om fornyelse. Diskussionerne omkring nyt skib har stået på i gennem længere tid, men først med den nys  offentliggjorte Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet, gives der mulighed for at bibeholde acceptable kvoteandele inden for rejefiskeriet, hvilket giver nødvendig finansiel sikkerhed for nybygningsprojektet.

Thomas Samuelsen og Karl Arne Nielsen er begge erfarne rejefiskere, tidligere med Karl Arne som skipper, men i de senere med Thomas bag roret. Med over 10 års partnerskab bag sig, og i alle årene bakket af Ane og Rikke på hjemmefronten, er det et solidt rederi, der står bag den nye kontrahering.

Godt samarbejde mellem værft og rederi

Rederiet udtrykker tilfredshed over at være kommet i mål med denne aftale med Karstensens Skibsværft, og glæder sig til at komme i gang med byggeriet.

Rederi og Værft har igennem mange år arbejdet godt sammen – således byggedes eksisterende North Sea kraftigt om i 2008, og kom dermed til at danne grundlag for rederiets (og mange andres) udvikling af rejefiskeriet.

Det har været Rederiet magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet bliver skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som Rederiet har. Specielt har der været meget fokus på optimale arbejds-og pladsforhold omkring håndtering af trawludrustning, ikke mindst med tanke på fremtidssikring. Skrogfacon har været et andet fokuspunkt; hvor ønsker om sø-egenskaber og stabilitet har vejet tungt.

I løbet af de kommende uger vil leverandører til hovedkomponenter blive fastlagt. Der er fra Rederiets side fokus på kvalitet, innovation og driftsikkerhed.

Vokseværk i Skagen

Nye NORTH SEA skal leveres i Juni 2020. Skroget til det nye fartøj skal bygges hos Karstensen Shipyard Poland. Prisen for det nye fartøj ligger på omkring 50m DKK.

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid, som rederiet udviser. Med denne kontrakt har værftet 14 skibe i ordrebogen for levering i løbet af de kommende 2 år, heraf nu 2 rejetrawlere til den lokale flåde i Skagen

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...