Landingspligt – vejledning er på vej

Hjælp på vej til, hvilke fisk der skal med i land

Alle arter, der er omfattet af kvote, skal ilandbringes uanset størrelse.
Sådan lyder tommelfingerreglen fra 1. januar 2019, hvor den nye delegerede retsakt for landingspligten i det demersale fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat  er trådt i kraft.

I udgangspunktet er det alle kvoterede arter, som skal tages med i land. Dog er der en række undtagelser. For eksempel tunge og jomfruhummer i visse fiskerier. Rødspætter fanget med garn og snurrevod er undtaget. For rødspætter fanget i TR1 (maskemål over 120 mm) er der indført en undtagelse i halvåret 1. november til 30. april.

 

Vejledning er på vej

Hvordan det helt præcis hænger sammen, kan du nærstudere her i den delegerede retsakt.
Her bliver de forskellige undtagelser ridset op.

Fiskeristyrelsen er netop nu ved at udarbejde vejledninger til landingspligten i 2019-2021. Vejledninger bliver sendt i høring snarest.

 

Brug for hjælp?

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk