Minister gæster discard-konference

Discardless holder afslutningskonference d. 30. og 31. januar

Som de fleste nok er klar over efterhånden, er landingspligten pr. 1. januar 2019 nu fuldt ud implementeret for alle kvoterede arter i EU.

I den forbindelse har projektet DiscardLess over de seneste fire år, under ledelse af DTU Aqua og med deltagelse af forskere fra hele verden, arbejdet målrettet med nye måder at fiske på, nye måder at opbevare fiskene, nye måder at kontrollere fangsterne og nye måder at udnytte den uønskede fangst, der uundgåeligt vil være.

Onsdag den 30. og torsdag den 31. januar afholder DTU Aqua så afslutningskonference, hvor forskerne vil dele deres nye viden. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) deltager i en del af konferencen.

– Med indførelse af landingspligten tog vi i EU et vigtigt skridt hen imod en endnu bedre udnyttelse af vores fiskeressourcer. Landingspligten indebærer også nogle udfordringer for fiskerne. Fiskeriet skal målrettes langt mere, og fiskerne skal vælge deres fiskeredskaber med omhu. Der er også brug for at finde gode løsninger for de fangster, der bliver bragt i land, men som egentligt er uønskede. På konferencen ser jeg frem til at høre bud på, hvordan vi hjælper fiskerne med at udnytte deres kvoter bedst muligt, lyder det fra Eva Kjer Hansen ifølge DTU Aquas hjemmeside.

Ikke kun en løsning

Det er professor Clara Ulrich fra DTU Aqua, der har været leder af projekt DiscardLess, og hun fortæller, at man er nået langt med forståelsen af problemet og mulige tiltag, men at det kræver politiske beslutninger og tilstrækkeligt kontrol for at komme udsmid til livs:
– Der er ikke én enkel og nem løsning, der kan sikre, at uønsket fangst undgås. Der er mange ting, der skal spille sammen, og forbuddet kræver en stor omstilling både i fiskeriets udførelse og i fiskeriregulering”, siger hun.

Forskerne i projektet har bl.a. udviklet og afprøvet en række nye muligheder for mere målrettede fangstmetoder, bedre opbevaring og kontrol af fangsten og nye udnyttelsesmuligheder for de fisk, der fremover kommer i land frem for at blive smidt over bord.
– Forhåbentlig vil resultaterne kunne bruges til inspiration for både fiskere, industri og forvaltere, ligesom andre forskere kan bruge dem til at arbejde videre mod endnu bedre udnyttelse, siger Clara Ulrich.

Projektet DiscardLess er finansieret af Horizon 2020, som er EU’s rammeprogram for forskning og innovation.