Fly overvåger dansk økonomisk zone

Flyovervågning skal give Fiskeristyrelsen mulighed for at kontrollere kritiske farvandsområder hurtigt og effektivt. Et forsøg er nu i gang.

Har du spottet et fly over de danske farvande, så er den god nok. Fiskerstyrelsen har fået luft under vingerne. 

De har nemlig indledt et samarbejde med Flyverhjemmeværnet mhp. at foretage flyovervågning i dansk økonomisk zone.

Flyovervågning vil give Fiskeristyrelsen mulighed for bl.a. at kontrollere kritiske farvandsområder på en hurtig og effektiv måde, f.eks. som led i kontrollen af landingsforpligtelsen.

Der er i første omgang tale om en forsøgsordning, og flyovervågningerne vil ske med en fiskerifaglig observatør ombord.

Fiskeristyrelsen vil orientere Det Rådgivende Erhvervsfiskerudvalg om flyovervågningerne og dets resultater på det kommende udvalgsmøde i august måned. Sagen vil ligeledes blive forelagt for fiskeriordførerne i Folketinget.

Efterfølgende vil der blive taget stilling til, om flyovervågning skal indgå mere permanent i kontrollen af fiskeriet.