Torskestop i Østersøen – En overreaktion

EU-Kommissionen overreagerer med lukning af torskefiskeriet i Østersøen.

23. juli 2019 udsendte Fiskeristyrelsen en Bilag 6 meddelelse om forbud mod direkte fiskeri efter torsk i underområde 24, 25 og 26 i Østersøen, som ifølge Europa-Kommissionens forordning skulle træde i kraft fra og med 24. juli 2019.

– Fiskerierhvervet er enig med biologerne i, at bestanden af østtorsk er meget ringe. Vi deler også biologernes vurdering af, at den ringe tilstand ikke er forårsaget af fiskeriet, siger Svend-Erik Andersen, formand for DFPO.

– Derfor mener vi også, at der helt klart er tale om en overreaktion fra EU Kommissionens side, når man som hasteforanstaltning i resten af 2019 lukker for torskefiskeri i den østlige Østersø – området øst for Bornholm, ”område 25 og 26” – og tillige lukker for torskefiskeri i den vestlige del af Østersøen – området mellem Gedser og Bornholm, ”område 24”. Lukningerne vil ifølge det internationale havforskningsråd, ICES, kun have en begrænset positiv effekt på bestanden af torsk, idet der kun vil ske en forbedring i bestanden på maksimalt 4%.

– Lukningen rammer ekstra hårdt for de bornholmske fiskere, der har fiskeri i den østlige Østersø, fortsætter Svend-Erik Andersen. De samme fiskere er i forvejen hårdt ramt bl.a. på grund af den enorme vækst i sælbestanden i de senere år. Der er dels tale om sælbestandens indhug i torskebestanden, dels om sælormen, som inficerer torsken og hindrer torskens vækst.

– Det er derfor også bydende nødvendigt, at der nu sættes kraftigt og effektivt ind over for sælerne og havmiljøet, som påvirker torskebestanden i negativ retning. Jeg forventer klart, at den nye regering igangsætter nye og effektive initiativer meget hurtigt, inden en stolt fiskerkultur omkring Østersøen bukker under, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

DFPO noterer det som positivt, at fiskeriet efter rødspætter og andre fladfisk kan fortsætte uhindret i den vestlige Østersø. Dette fiskeri foregår med minimal bifangst af torsk.

– Kommissionens overilede reaktion med her-og-nu lukning af fiskerierne efter torsk illustrerer, at den danske regering sammen med erhvervet må arbejde på at få forhandlet langsigtede løsninger på plads i løbet af efteråret, så vi ikke bliver konfronteret med uvirksomme fiskestop og lignende i 2020 og fremefter, slutter Svend-Erik Andersen.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...