27 nye skippere

9 Sætteskippere, 3 Fiskeskippere af 1. grad, 5 Kystskippere og 10 Fiskeskippere af 3. grad er nu udklækket fra Skagen Skipperskole, Skagen Martec

Et nyt kuld skippere er udklækket fra Skagen Skipperskole, Martec Skagen.

Fredag d. 21. juni sendte skolen et hold af kystskippere, fiskeskippere af 1. og 3. grad og sætteskippere ud af skolen og ind i styrehuset efter en veloverstået eksamen.

– I skal ud og virke som ledere i et erhverv hvor der virkeligt skal træffes beslutninger, og hvor beslutningerne kan have stor betydning for både skib og besætning. I får ansvaret ikke kun for en stor økonomi, men vigtigst af alt andre mennesker og ikke mindst jeres kollegaers ve og vel, sagde forstander Anders  Andersen i sin tale til eksamensafslutning.

– Der er brug for navigatører, der er først og fremmest brug for navigatører, der kan deres kram, der vil tage ansvar og være et aktiv i det rederi og det skib, som I bliver forhyret om bord i.

Selvom dimittenderne nu forlader skolen, så står Martec Skagen altid til rådighed og håber, at skipperne vil henvende sig, hvis der er brug for at fylde ekstra på uddannelsen. For eksempel skibsførereksamen, som pt kører rigtig godt. 

Og nå ja, et sidste godt råd fra skolen: HUSK REGISTRER JERES SEJLTID. HUSK AT SØGE NÆRINGSBEVIS.