EU vedtager nye rammer for fiskeriets tekniske regler

Desværre er de fortsat bureaukratiske, og på mange måder uklare, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.
af Kenn Skau Fischer
21 jun 2019

Efter to års forhandlinger har EU her i juni måned vedtaget nye rammer i form af en ny forordning for de tekniske regler.

De vedtagne foranstaltninger omfatter bl.a. maskestørrelser, udformning af fiskeredskaber, lukkede områder og perioder. Reglerne skal også regulere fiskeriets indvirkning på marine økosystemer og havmiljøet, men også at kunne bringe forenkling og beslutningstagning tættere på fiskerne og kystsamfundene gennem større regionalisering. Reglerne omfatter kommercielt fiskeri og, hvis det er relevant også det rekreative fiskeri.

- Da Kommissionen fremsatte sit forslag håbede alle i fiskeriet, at vi kunne få en forenkling af de tekniske regler. Men de to års forhandlinger i Bruxelles har efterladt os med et makværk, som ingen har glæde af. Reglerne vil stadig være bureaukratiske, og det er på flere områder uklart, hvad der egentlig gælder, når reglerne træder i kraft. Vi vil naturligvis hjælpe de danske myndigheder og EU-Kommissionen og samle op på, hvor vi støder ind i behov for afklaring af, hvilket regelsæt som der gælder, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.   

Der indføres også et totalt forbud mod trawlfiskeri med elektrisk strøm med mulighed for, at medlemsstaterne straks kan forbyde eller begrænse denne type fiskeri i deres egne kystfarvande. Forbuddet vil træde i kraft den 1. juli 2021 – indtil da vil det være muligt at op til 5 pct. af den hollandske flåde af bomtrawlere fortsat anvender strøm. Det betyder, at det hollandske fiskeri allerede nu skal reducere antallet af fartøjer med licens til pulsfiskeri fra de nuværende 84 til et meget mindre antal.

De nye tekniske regler forventes at træde i kraft omkring den 1. august 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder