Fra fiskeriordfører til erhvervsminister

Simon Kollerup har fået en ministerpost i den nye S-regering

Indtil torsdag var han fiskeriordfører, nu er han erhvervsminister. Det er selvfølgelig den socialdemokratiske Simon Kollerup, der er tale om, og som har fået posten som erhvervsminister.

Han bliver tilmed den yngste minister i Mette Frederiksens regering.

Simon Kollerup har været medlem af Folketinget siden 2011, og han har været ordfører for fiskeri- og landbrug. Som fiskeriordfører har han haft en finger med i spillet i et hav af fiskeripolitiske diskussioner og beslutninger. Han har haft fokus på fiskeriet, udviklingen af erhvervet og især arbejdet med fiskeripakken.

Forhåbentlig vil han som erhvervsminister udvikle gode rammevilkår og forhold for dansk fiskeri. Fra hele det danske erhvervsliv er der allerede nu en lang ønskeliste og udfordringer, som venter. Bl.a. adm. direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, opfordrer ministeren til at sikre gode forhold for dansk erhvervsliv – det skal ikke være sværere og dyrere at drive virksomhed.