Husk at sætte kryds onsdag

Og gerne på én, der vil dansk fiskeri. Se her, hvad tre fiskeriordfører vil

Hvem skal være fiskeriminister? Hvor skal erhvervet placeres? Og hvad skal der ske med dansk fiskeri? 

Valget til Folketinget Grundlovsdag er et vigtigt valg for dansk fiskeri. Der er meget på spil – så husk at stemme. Det gør selvfølgelig ikke noget, at du vælger en kandidat, der ønsker at arbejde for dansk fiskeri og dine interesser.

Fiskeri Tidende har spurgt tre fiskeriordfører, der er på valg, om deres syn på fiskeripolitikken. 

Ib Poulsen, Fiskeriordfører for Dansk Folkeparti

I hvilket ministerium skal fiskeriet placeres?
Det kan være i Udenrigsministeriet, som i dag. Det kan også være sit eget ministerium – det havde vi engang, og det mener jeg sagtens, at det kan være igen.
Men det vigtigste er bare, at fiskeriet får en fremtrædende rolle hos den minister, der arbejder med det. Tidligere druknerede fiskeriet i landbrug, fødevarer og miljø. Ministeren havde ikke tid til det, og det går ikke – der er store summer og interesser på spil, som skal varetages.

Er der plads til et fiskeri i Dagens Danmark?Ja, det er der – det skal der være. Fiskeriet skal prioriteres. Det er så vigtigt for fx Vendsyssel og Vestkysten. Det er klart, at fiskeriet ikke har lige så stor betydning for København og omegn, men for landdistrikterne skaber fiskeriet afgørende indtjeninger og arbejdspladser.

Hvordan skal dansk fiskeri udvikle sig i de kommende år?
Med fiskeripakken og de seneste års politik har vi forsøgt at skabe gode rammer for fiskeriet. De rammer skal være basis for de kommende år – og der skal ro på. Det efterspørger erhvervet, og det gør vi politikere sådan set også. Slåskampe om fiskeriet skal ikke fylde i medierne – den virkelige kamp er nede i EU i efteråret, når vi skal have forhandlet kvoter og sikre, at de ikke svinger frem og tilbage fra år til år. Der er brug for faste rammer.
Derfor skal der heller ikke ske store ændringer af for eksempel kystfiskerordningen. Den er, som den skal være, og jeg mener, at vi nu har gjort plads til både store og små fartøjer i dansk fiskeri.
Dog skal sælbestanden reduceres. Det er klart, at der snart skal ske noget, for vi har et problem. Man har besluttet at regulere i Norge. Kig på dem og se, hvordan de gør.

Hvem skal være fiskeriminister?
Jeg håber jo, at vi får en borgelige regering. Jeg så da gerne, at det var en fra DF-minister, for jeg har lidt dårlige erfaringer med Venstre-ministre.

Trine Torp, Fiskeriordfører for SF

I hvilket ministerium skal fiskeriet placeres? 
Hvor ministeriet er placeret, er ikke afgørende for mig. Det vigtige er, at der er fokus på, at vores fiskeri skal udvikles og gøres mere bæredygtigt, og at der er et samarbejde imellem fiskeriets og miljøets minister om at sikre livet og naturen i havet. Og så er det jo alfa omega at der er et godt samarbejde imellem ministeren og folketinget. Det er vigtigt. Ikke hvilket ministerium det ligger under.

Er der plads til et fiskeri i dagens Danmark? Selvfølgelig. Men fiskeriet må også blive bedre. Vi skal genopbygge havnaturen, beskytte den imod sandsugning og dumpning fra havne og udledninger fra landbruget og fra havbrug. Og plastikken skal vi finde en løsning på. Et bedre havmiljø vil styrke fiskeriets muligheder. Men fiskeriet skal også gribe i egen barm og selv komme ind i kampen. For der er problemer i fiskeriet, hvor vi i SF jo blandt andet synes, at der skal være mindre trawlfiskeri og mere skånsomt fiskeri. Og så skal discardforbuddet overholdes.  

Hvordan skal dansk fiskeri udvikle sig i de kommende år? 
Jeg håber at der kommer flere ind i den beskyttede kystfiskerordning, så vi kan sikre flere kvoter til det skånsomme fiskeri. Jeg håber, at vi får en ordentlig løsning på Brexit, der sikrer dansk fiskeri. Jeg vil gerne se en omlægning af fiskeriet, så vi flytter flere fangster over i de skånsomme fiskerier. Det vil gavne biodiversiteten i havet og beskæftigelsen i havnene. 

Hvem skal være fiskeriminister? 
Den slags blander jeg mig ikke i.

Simon Kollerup, fiskeriordfører for Socialdemokratiet

I hvilket ministerium skal fiskeriet placeres?Det er ikke op til mig at spekulere i, hvilket ministerium fiskeriet skal placeres i efter valget. Det er helt og holdent op til den kommende statsminister, som jeg naturligvis håber bliver Mette Frederiksen.

Er der plads til et fiskeri i dagens Danmark?Ja selvfølgelig er der plads til fiskeri i Danmark. Politikerne og erhvervet skal arbejdet sammen, så fiskeriet kan få en mere folkelig opbakning. Erhvervet har allerede vist initiativ med åbent skib rundt omkring i landet, arrangementer i København og Århus og lignende. Men der skal mere til. Efter valget håber jeg, at vi får mere ro omkring fiskeriet, så vi ikke oplever et område, der er lige så konfliktfyldt, som fiskeriet har været i denne valgperiode. Det har været en mudret parlamentarisk situation, og jeg er overbevist om, at et skifte til en socialdemokratisk regering er en nødvendighed.

Hvordan skal dansk fiskeri udvikle sig i de kommende år?
Politikere og erhvervet skal hjælpe hinanden med udviklingen af dansk fiskeri, så vi får skabt plads til både de store og de små fartøjer. På en måde, så alle fartøjer kan tjene penge på deres fiskeri. Det skal gøres i samarbejde med erhvervet.
Den største udfordring for fiskeriet i den kommende valgperiode er generationsskifte. Her har vi en udfordring med at få flere unge mennesker ind i erhvervet. Jeg drømmer om at få flere unge mennesker gennem uddannelsen og flere unge med foden på eget dæk.
Der er mange politiske knapper, man kan trykke og dreje på. Jeg har for eksempel været i Norge for at kigge på, hvad de har gjort. Det var en mulighed. En anden mulighed er, at vi selv opfinder den dybe tallerken herhjemme i Danmark, så det passer til det fiskeri, vi har herhjemme.

Hvem skal være fiskeriminister?
Det er helt og holdent op til den kommende statsminister, som jeg naturligvis håber bliver Mette Frederiksen.