Ingen enighed i BaltFish om østtorsken

Deltagerne i BaltFish-mødet kunne ikke blive enige om en fælles udmelding til EU-Kommissionen om østtorsken

BaltFish, som er det regionale forum på embedsmandsplan for de 8 EU-medlemslande rundt om Østersøen, kunne på et møde i indeværende uge ikke nå til enighed omkring en reaktion på EU-Kommissionens krav om, at medlemslandene reagerer aktivt på problemet med torsken i den østlige del af Østersøen.

Torsken i den del af Østersøen er i en meget dårlig forfatning, og ICES – Det Internationale Havundersøgelsesråd – er netop kommet med en nul-rådgivning for fiskeriet efter østtorsk i 2020-.

På mødet i BaltFish var der flere lande, der ikke ønskede at tage affære. Deltagerne kunne dog blive enige om en erklæring om, at man tager situationen omkring østtorsken alvorligt.

Dette skal ses i lyset af, at ICES har beregnet, at et stop for fiskeriet efter østtorsken resten af året kun vil bidrage positivt til gydebiomassen med 4 procent. En lukning af område 24, som Litauen og Letland har foreslået, vil kun bidrage med 1 procent.

Situationen vil blive taget op på næste Rådsmøde, som bliver afholdt hen over sommeren.