Vilkår for fiskeri af tobis på rationsvilkår

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om vilkår for fiskeri af tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r og 3r: 

For at udnytte de resterende mængder af tobis afsat til rationsfiskeri i forvaltningsområde 2r i alt 259 tons og forvaltningsområde 3r i alt 438 tons, fordeles disse mængder ligeligt inden for hvert forvaltningsområde blandt de fartøjer, hvis fartøjsejere har ansøgt om fiskeri på disse mængder. Fartøjsejere, hvis fartøjer har landet tobis på rationsvilkår fra forvaltningsområde 2r og 3r i 2019 kan efter ansøgning tildeles en mængde tobis i de områder hvorfra der er sket landing.

Ansøgning om fiskeri af disse restmængder skal være indsendt til Fiskeristyrelsen senest tirsdag den 11. juni 2019 kl. 10.00 til licensadm@fiskeristyrelsen.dk

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om havnekendings nr. samt oplysning om i hvilke eller hvilket forvaltningsområde der ønskes tildelt en mængde.
Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive behandlet.

Fiskeristyrelsen vil herefter meddele de berørte fartøjsejere om hvilke mængder, der tildeles de enkelte fartøjer.

Fartøjsejere, der er tildelt mængder på rationsvilkår både i forvaltningsområde 2r og forvaltningsområde 3r, kan på samme fangstrejse udøve fiskeri i begge områder. Ved skifte fra et forvaltningsområde til et andet, skal skiftet forudanmeldes i jf. reguleringsbekendtgørelsens Bilag 5b.

Med virkning fra og med mandag 1. juli 2019 indføres der forbud mod at fiske, medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 2r og forvaltningsområde 3r på rationsvilkår.


Ændring af rationen for fiskeri af tobis i forvaltningsområde 1r

Fra og med 10. juni 2019 gælder der ved rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 1r en fangstrejseration på 150 tons.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 7. juni 2019.