Et lille håb for fiskerhavnen

By og Havn vil indgå lejekontrakter med fiskerne - men kun på 20 år og med prisstigninger

I går aftes poppede en mail op i Brian Kyeds indbakke.

– Den var fra By og Havn og om kontraktforhandlinger, siger fiskeren, der sammen med de andre fiskere og lokale i Københavns Sydhavn har kæmpet for at få lov til at bevare deres ikoniske fiskerhavn.

Københavns Kommune vil bygge boliger på en række arealer i Sydhavn, og har derfor fået Stejlepladsen affedet. Det vil de stadig, men selve havnen vil de nu lade fiskerne blive i. Lejerne har ellers længe ventet på at få fornyet deres lejekontrakter, og nu sker det forhåbentlig. Om end det lyder bedre, end det er.

 

For få år og prisstigninger

– Det er stadig meget uklart. De skriver lejekontrakter på 20 år, men det er vi ret utilfredse med. På alle møder er der blevet sagt 30 år, siger Brian Kyed og tilføjer, at der også varslet store prisstigninger:

– De er helt ublu.

Brian Kyed har straks taget fat i sin advokat, og fortsætter nu forhandlingerne. 

 

Borgermøde

Derudover så har fiskerne også fortsat brug for en stejleplads. Som sagt er den eksisterende, nu affedet, og kan bruges til boligbyggeri. Men hvor skal fiskerne så gøre af deres bundgarnspæle?

Tirsdag aften er der borgermøde omkring bl.a. stejlepladsen og hvad området skal bruges til. Her kan man komme om ønsker for og syn på byggeprojektet, så de kan indarbejdes i planerne for Stejlepladsen.

– Her tropper jeg selvfølgelig også op, siger Brian Kyed.