Ny ansøgningsrunde for Fiskeri, Natur og Miljø

Du kan blandt andet søge om tilskud til bekæmpelse af invasive arter som sortmundet kutling og stillehavsøsters

Fra 26. april til og med 7. juni kan man nu søge tilskud til projekter under ordningen Fiskeri, Natur og Miljø 2019. Ordningen har tre indsatsområder:

1 Marin innovation

2 Marin biodiversitet og Økosystemer

3 Udsætning af ål

Af interesse for fiskeriet og danske fiskere kan nævnes, at der i 2019-runden er særlig fokus på projekter, der omhandler udvikling af sælsikre redskaber, bekæmpelse af invasive arter, som sortmundet kutling og stillehavsøsters samt projekter, der vedrører kystnært/skånsomt fiskeri. Til området omkring kystnært/skånsomt fiskeri er der afsat en særpulje på 5 mio. kr.

Der er samlet set afsat 54,8 mio. kr. i 2019, og der kan ydes op til 100 % i tilskud. Du kan læse mere om kravene til projekterne i vejledningen til ordningen her.

Du kan finde ansøgningsskemaet samt læse mere om ordningen på Fiskeristyrelsens tilskudsguide her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller e-mail: tilskud@fiskeristyrelsen.dk