Ombudsmand undersøger EU-møder om fiskekvoter

Tre undersøgelser er sat i gang

Hvad sker der egentlig, når EU-landenes fiskeriministre mødes til forhandlinger?

Det vil EUs ombudsmand nu undersøger nærmere. EU’s ombudsmand indleder tre undersøgelser om mangel på åbenhed ved ministermøder i EU og i Europa-Kommissionen, heriblandt om der mangler transparens i fastlæggelsen af fiskekvoter. 

– De berygtede nattemøder mellem ministrene i Bruxelles foregår bag helt lukkede døre, hvor vigtige beslutninger træffes om bæredygtighed i fiskebestandene og om job i fiskeriet i Europa, siger ombudsmand Emily O’Reilly.

Flere gange årligt mødes EU-landenes fiskeriministre til forhandlinger, som ofte fortsætter til langt ud på natten. På møderne fastsættes kvoter for fiskearter i blandt andet Østersøen og Nordsøen. Det sker på baggrund af oplæg fra EU-Kommissionen, som baserer dette på rådgivning fra Det Internationale Havforskningsråd (ICES).