Rådgivning om nul-kvoter i Østersøen bliver et problem

Der var dårligt nyt for fiskerimulighederne i Østersøen i 2020, da rådgivningen i dag blev fremlagt

DTU Aqua præsenterede i dag på et møde for fiskere og forskere ICES’ rådgivning for fiskeriet i Østersøen i 2020.

For torsk – både i den østlige og den vestlige del af Østersøen – er biologernes rådgivning nedslående. For torsk i den østlige Østersø anbefaler ICES en nul-kvote i 2020 – dvs. ingen fiskeri – og for torsk i den vestlige Østersø lyder rådgivningen, at der maksimalt fanges 7.245 tons i 2020, inklusive det, som fanges i det rekreative fiskeri.

– Nu har vi hørt, hvordan biologerne opfatter situationen. Vi skal se på, hvordan deres opfattelse passer med den situation, vi som fiskere ser på havet. Og så skal vi have en snak med vores kollegaer i de andre lande omkring Østersøen, politikerne og forvaltningen i EU og herhjemme om, hvordan vi skal forholde os til kvoterne næste år, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Chefkonsulent i Danmarks Fiskeriforening, biolog Michael Andersen supplerer:

– For torsken i den vestlige Østersø, rådgiver ICES en maksimal fangst på 7.245 tons torsk. Det er en reduktion på 24 procent i forhold til den kvote, vi har for det kommercielle fiskeri i år. Hvad den endelige kvote ender på, bliver en politisk diskussion om, hvor meget skal der trækkes fra til rekreativt fiskeri og hvordan det skal indregnes.

Overlap mellem torsk i den østlige og den vestlige del af Østersøen
Forvaltningen af torsken i Østersøen er også udfordret ved, at der er et overlap på den østlige og den vestlige torsk i område 24.

– Derfor bliver det afgørende for fremtidige kvoter for vesttorsk, at man anbefaler en nul-kvote for østtorsk. Hvordan skal det passes ind i et system, hvor vi ved, at de blander sig, siger Michael Andersen.

Også sild i den vestlige Østersø er udfordret
ICES anbefaler igen i år en nul-kvote for sild i den vestlige Østersø.

– Også for sild i den vestlige del af Østersøen står vi overfor store udfordringer. ICES rådgiver om en nul-kvote, hvilket byder på store udfordringer for fiskerisektoren. To nul-kvoter i Østersøen udgør et kæmpe problem for fiskeriet – det er nogle store udfordringer, fiskeriet står over for, siger Michael Andersen.

Bifangstkvote
Der venter et stort arbejde for Danmarks Fiskeriforening i forhold til, hvordan fiskerimulighederne i Østersøen for 2020 bliver skruet sammen.

– Vi arbejder for et bifangstfiskeri i den østlige Østersø, for fladfisk som rødspætter er inde i en god udvikling, dem vil vi gerne have lov til at fange. Og så bliver det nødvendigt at bifangster af torsk i små mængder accepteres, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening.

Kim Kær Hansen, som også er formand for Klintholmhavn Fiskeriforening, påpeger, at nul-kvoten for torsk i den østlige Østersø bliver et hårdt slag for de fiskere, der ikke bare kan sejle i andre farvande og fiske. Også selv om der kommer en bifangstkvote.

– Når vi snakker bifangst i den østlige Østersø, så er der stadig nogle, der har svært ved at flytte deres fiskeri uanset hvad. De ville ikke kunne klare sig med en bifangst på deres målart. Det er virkelig op ad bakke, og der er meget arbejde for os endnu – helt frem til, at EU’s ministre i oktober skal fastlægge fiskerimulighederne for 2020, siger han.

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...