2018 blev et ok år for Strandby-fiskerne

2018 blev brugt til konsolidering, og 2019 ser svær ud, da det bliver sværere at fange fisken, forudså lokal formand

Det var ikke rekord, men alligevel var der tilfredshed at spore i Strandby Fiskeriforening, da de holdt generalforsamling. Det var formand Claus Hjørne Pedersen, der aflagde beretningen på vegne af bestyrelsen, og der var da heller ikke nogle kommentarer fra medlemmerne til hans valg af punkter, der blev omtalt.

Derfor blev formandens fornemmelse af behersket positive vinde, også det som udtryk, der gik ud fra generalforsamlingen.

”Omsætningsmæssig har 2018 været et OK år det er ikke et rekordår men fartøjerne har haft en ok omsætning. Forudsætningerne som har indflydelse som renten, er stadig forholdsvis lav dog har brændstoffet haft stigende tendens”, sagde Claus Hjørne Pedersen i sin beretning.

Han nævnte, at de forholdvis gode år er blevet brugt til konsolidering. Helt så positive toner lød det dog ikke i forhold til 2019.

”Der er en erkendelse af, at 2019 nok kan blive et lidt svært år at få has på, det er ikke så nemt at fange fisken som de foregående år”, sagde formanden.

Natura 2000

Der var dog også punkter i beretningen, hvor han var knap så glad.

”Sidste år orienterer jeg om Svenskernes arbejde med Natura 2000 i Kattegat i områderne Fladen, Lille og Store Middelgrund, Røde Banke og Morups banke. Det ser stadig væk ikke godt ud og for at forstærke det yderligt så er der skrevet ind regeringsgrundlaget for den nye Svenske regering at der skal arbejdes for et forbud mod bundtrawlsfiskeri startende i udlagte områder som Natura 2000. Der var heldigvis i første omgang ikke flertal for det i det svenske folketing, men det er uhyggeligt at der er kræfter i samfundet, der arbejder den vej, godt nok på den anden side af vandet men vi dele altså farvand med Dem”, sagde Claus Hjørne Pedersen.

Heldigvis er der fra dansk side opbakning til fiskerne, og han sendte også en klar melding til de tilstedeværende politikere om, at de skal stå fast og bakke 100 procent op om bundtrawlsfiskerier.

Det lukkede område i Kattegat var også på dagsorden.

”Her vil jeg så lige bemærke at der stadig ikke er ændret på det/de lukkede område i Kattegat. Der er ikke enighed mellem DK og S om at åbne for fiskeri i områderne som minimum en del af året. Der er kommet en ny rapport der igen bekræfter tidligere rapporter om, at det ikke er nødvendigt at have et permanent lukket område for at beskytte torsk. Så det er et politisk spørgsmål nu ikke en kamp for torsken”, fastslog Claus Hjørne Pedersen.