Fiskeriminister rydder op i reglerne for forsøgsfiskeri

Administrationen af de såkaldte forsøgsfiskerier, der har til formål at afsøge mulighederne for et etablere fiskerier i nye områder eller efter nye arter, styrkes.

Reglerne for forsøgsfiskeri skal nu endevendes – og forhåbentlig bliver det mere enkelt og gennemsigtigt. 

Det oplyser fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse. 

Fremadrettet skal alle forsøgsfiskerier meldes offentligt ud, så alle, der ønsker det, har mulighed for at ansøge om at deltage. Samtidig skal der etableres objektive kriterier og ens vilkår for forsøgsfiskerier, særligt i forhold til periode og mængde. Endelig strammes reglerne for evaluering og afrapportering.

Manglet systematik

Ideen til oprydningen i regler kommer ikke uden grund. Tidligere har administrationen af forsøgsfiskerier manglet gennemsigtighed og objektive og ensartede regler, og der har ikke været en systematisk afrapportering og evaluering. Udstedelse af tilladelser er sket løbende på baggrund af anmodninger fra den enkelte fisker.

– Der har manglet en systematik omkring forsøgsfiskeri. Derfor har jeg besluttet at indføre nye regler på området. Nu kan fiskerne se frem til klare retningslinjer, ensartet sagsbehandling og gennemsigtighed. Samtidig kommer der klare regler for afrapportering og evaluering af de forskellige forsøgsfiskerier, så vi sikrer, at de lever op til formålet, eksempelvis at indsamle viden om fiskebestandene for at kunne afgøre muligheden for at åbne for et egentligt fiskeri, udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.
 

Forsøgsfiskeri i Storebælt som forbillede

Siden årsskiftet har alle fiskere med rettigheder til at fiske muslinger og østers kunne deltage i et forsøgsfiskeri efter blåmuslinger i Storebælt. De deltager i en offentliggjort ordning med ens vilkår, herunder periode og mængder samt objektive kriterier for deltagelse. Endelig er der klare regler for afrapportering og evaluering. Det er netop den type ordning, som alle forsøgsfiskerier på muslingeområdet fremover skal følge. Alle andre typer forsøgsfiskerier – bl.a. forsøgsfiskerier med videnskabelige formål – vil fremover blive administreret efter tilsvarende retningslinjer.
 
Tidligere har der været gennemført sporadisk forsøgsfiskeri efter blåmuslinger i Storebælt, baseret på forespørgsler fra den enkelte fisker. Men det har ikke sikret den nødvendige viden til at kunne igangsætte et egentligt fiskeri. Det nuværende forsøgsfiskeri skal sikre systematisk viden om bestanden, som det tidligere forsøgsfiskeri ikke har kunne levere.
 
Der er modtaget i alt 5 ansøgninger om deltagelse i første periode af forsøgsfiskeriet i Storebælt, der løber fra d. 14. januar til 31. marts 2019. En ansøgning er trukket og fire er imødekommet. Forsøgsfiskeriet er åbent for alle fiskere, der i forvejen har rettigheder til enten muslinge- eller østersfiskeri. Men fartøjerne må ikke fiske i andre områder i den periode, de deltager i forsøgsfiskeriet.
 
 

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...