Havstrategi skal bygge på videnskabeligt grundlag og god forvaltningsskik

Danmarks Fiskeriforening debatterer havstrategi
20 mar 2019

Hvad skal der ske med havstrategien?

Det spørger Altinget i en ny debatserie, hvor også Danmarks Fiskeriforening bidrager. 

- Der skal ikke herske tvivl om, at dansk fiskeri helt grundlæggende støtter formålet med havstrategien. Der er ikke mange erhverv, der er så afhængig af havmiljøet, som fiskeriet er. Ændringer i havtemperaturen, påvirkninger af øko-systemer som følge af fx forurening og støj har indflydelse på fiskebestande og fiskepladser og mærkes øjeblikkeligt i fiskeriet, lyder det bl.a. fra foreningen, som dog efterlyser et ordentlig vidensgrundlag for strategiens mål for 2020. 

Af udkastet til Danmarks Havstrategi II, står det klart, at der stadig mangler et bredt funderet vidensgrundlag, og at målet for 2020 simpelthen er urealistisk – medmindre man vil acceptere implementeringen af forvaltningstiltag på et uoplyst grundlag, der i sidste ende kan have uforudsete konsekvenser for både havmiljøet og de erhverv som fiskeriet, der udnytter havets ressourcer.

Læs hele debatindlægget her

Flere Nyheder