Naturfredningsforening opruster politisk på havet

Danmarks Naturfredningsforening har fået støtte fra Velux-fonden til at ansætte marinbiolog og seniorkonsulent

Der er stort fokus på havmiljøet, og det bliver ikke mindre med tiden. Lige nu har Danmarks Naturfredningsforening to jobopslag åbne, hvor de søger henholdsvis en marinbiolog og en senirokonsulent.

Det er økonomisk støtte fra Velux-fonden, der gør det muligt for Naturfredningsforeningen at øge indsatsen omkring forvaltningen af havet. I første omgang er der projektmidler til tre år.

Målet for Danmarks Naturfredningsforening er blandt andet at øve politisk indflydelse gennem aktiv påvirkning og formidlinge af den danske havmiljøpolitik og Danmarks rolle i EU-lovgivningen og arbejdet med konventionerne på området.

Marinbiologen skal varetage kontakten til det danske marine forskning- og forvaltningsmiljø med henblik på at opsamle og nyttiggøre viden løbende til brug for en bred formidling af havmiljøet og den danske forvaltning af det. Marinbiologen vil også skulle forberede og deltage i politisk interessevaretagelse over for primært danske beslutningstagere.

Seniorkonsulentens opgaver kommer især til at bestå i at forberede og deltage i internationale konsultationer og arbejdsgruppe-møder i EU- og konventionssammenhænge i nært samarbejde med NGO-samarbejdspartnere i f.eks. Coalition Clean Baltic (CCB), Seas at Risk (SAR) og European Environmental Bu-reau (EEB) om emner, der har bredt med havmiljøet at gøre.

Danmarks Naturfredningsforening nævner også, at der vil være fokus på akvakultur, havplaner, marin råstofindvinding mm.