Ny trawlbekendtgørelse rammer traditionsrigt kystnært fiskeri i Skagerrak

Tre snurrevodsfartøjer bliver ramt af ny bekendtgørelse, hvis den gennemføres. Også i Limfjorden ønsker fiskerne ændring i længdegrænse

Den nye trawlbekendtgørelse, som netop har været i høring, ser ud til at blive en slem bet for 3 fartøjer i Hanstholm Fiskeriforening. De driver nemlig snurrevodsfiskeri kystnært, og med den nye bekendtgørelses begrænsning på 17 meter så vil de blive udelukket fra fiskeri indenfor 3 sømil, som de altid har gjort.

Fordi man laver en grænse, så snurrevodsfiskeri på 17 meter ikke må være inden for 3 sømil, vil det udelukke de 3 af vores snurrevods fartøjer, som traditionelt har drevet rødspættefiskeri der i generationer, sagde Jan N. Hansen.

Også i Limfjorden vil en længdegrænse ramme fiskefartøjer. Man ønsker fra fiskeriets side nemlig en harmonisering, så den grænse, der gælder for muslingefartøjerne, bliver den samme for fartøjer, der driver trawlfiskeri.

– Så har man muligheden for af fiske sild og brisling, hvis dette skulle blive nødvendigt. Det var en enig Generalforsamling i Centralforeningen der kom med det oplæg. Det var også oplægget, men af uransagelige grunde blev det 14 meter, et meter-tal som ingen forstod, indtil det gik op for os, at det var blevet politisk, konstaterede Jan N. Hansen.