Seneste om Limfjorden

Åbning af fiskeri efter muslinger og østers i Limfjorden 18 sep 2020

Mandag åbner fiskeriet efter muslinger indenfor og østers udenfor Natura2000 i Limfjorden

Åbning af blåmuslingefiskeri i Limfjorden 07 sep 2020

Fra 7. september er fiskeriet efter blåmuslinger i muslingeproduktionsområder i Limfjorden u...

DTU søger hummerfiskere 02 sep 2020

Der mangler hummerfiskerne til feltundersøgelser og fangstrapporter

DTU Aqua søger deltagere til hummerprojekt 06 jul 2020

DTU Aqua foretager feltundersøgelser af hummerfiskeriet i Limfjorden og opfordrer interesser...

Produktion af skaldyr skal femdobles 09 jun 2020

Ny produktionsenhed skal mangedoble produktionen af skaldyr hos Venø Seafoods i Struer

Sælplagen er langt fra løst med ny sælforvaltningsplan 09 jun 2020

Selvom en ny sælforvaltningsplan fra Miljøstyrelsen gør det lettere for fiskerne at få tilla...
Indlæs flere