Limfjorden

Muslingefiskeri i Limfjorden videnskabeligt fortalt

I anledning af den seneste tids medieomtale af muslingefiskeri i Limfjorden har DTU Aqua samlet sin eksisterende viden på feltet i et notat. Her...

Muslingefiskeri i Limfjorden videnskabeligt fortalt

I anledning af den seneste tids medieomtale af muslingefiskeri i Limfjorden har DTU Aqua samlet...

Ny invasiv krabbe har etablerert sig i Limfjorden

Den sydøstasiatiske penselklippekrabbe findes allerede i Vadehavet, men nu ser det ud til, at den også har etableret sig i...

Rapport om iltsvind fik skarven i glemmekassen

Limfjordsrådet ønskede dialog om skarvforvaltningen, men iltsvind kom i vejen

Iltsvindet er kommet tidligt til Limfjorden i år

Juni er næsten overstået og allerede nu gisper Limfjorden efter ilt

Ny redningsstation til Limfjorden

En ny redningsstation er ved at blive etableret i Struer

Høje priser holder hånden under fiskeriet efter hjertemuslinger

Der blev i årets første fire måneder landet færre hjertemuslinger end sidste, men til markant højere priser

Fremgang i forårsfiskeriet efter blåmuslinger

Der har været fremgang i fiskeriet efter blåmuslinger i både marts og april sammenlignet med sidste år

Nyt projekt skal bringe muslinge- og østersbanker tilbage i Limfjorden

Et 6-årigt samarbejde mellem Limfjordsrådet, seks kommuner, fire universiteter, to statslige styrelser og store private aktører danner et storstilet naturgenopretningsprojekt

Parasit spænder ben for fiskeriet efter limfjordsøsters

I øjeblikket tillader Fiskeristyrelsen ikke, at der bliver fisket efter Limfjordsøsters

Limfjordsfiskeriet efter blåmusling holder niveau

Fiskeriet efter blåmusling i Limfjorden har i årets første ti måneder været på niveau med fiskeriet sidste år

Læs seneste version

af vores E-avis

Gå til E-avis