Seneste om Limfjorden

DTU Aqua søger deltagere til hummerprojekt 06 jul 2020

DTU Aqua foretager feltundersøgelser af hummerfiskeriet i Limfjorden og opfordrer interesser...

Produktion af skaldyr skal femdobles 09 jun 2020

Ny produktionsenhed skal mangedoble produktionen af skaldyr hos Venø Seafoods i Struer

Sælplagen er langt fra løst med ny sælforvaltningsplan 09 jun 2020

Selvom en ny sælforvaltningsplan fra Miljøstyrelsen gør det lettere for fiskerne at få tilla...

Fiskedød i Limfjorden skyldes forurenet sediment 03 jun 2020

I marts var der pludselig mange døde sild i den vestlige del af Limfjorden. Alger og parasit...

Døde sild i Limfjorden er et mysterium 19 mar 2020

Fortsat ingen forklaring på de døde sild, der i stort tal driver i land i Limfjorden

Muslingefiskeri: Vi kan stadig afsætte vores fangst, men…. 18 mar 2020

Muslingefiskeriet i Limfjorden er ét af de få steder, hvor man endnu ikke har mærket de hele...
Indlæs flere