Politisk aftale om auktionsmodel for fiskekvoter

Læs mere om aftalen her

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre har indgået aftale om statslig udleje/auktion af fiskerirettigheder. 
 
Se hele aftalen her
 
I juni 2018 blev alle Folketingets partier enige om at igangsætte et projekt med henblik på at undersøge, hvordan staten kan bortauktionere eller udleje kvoter til fiskeri af fisk og skaldyr. Af aftalen fremgår det, at rammerne for projektet skulle udvikles i løbet af 2018 med henblik på iværksættelse i 2019. Partierne er enige om, at provenuet anvendes til udvikling af dansk fiskeri. 
 
Siden aftalens indgåelse har regeringen lavet grundige forundersøgelser og gennemført en række studieture til lande, der har lignende modeller. Sideløbende har regeringen forberedt den nødvendige tilpasning af lovgivningen.  Det forberedende arbejde er afsluttet og regeringen er klar med et lovforslag, der skal sikre hjemmel til at gennemføre auktionering af kvoter, der muliggør implementering af aftalen.
 

Baggrund

Af aftale om tiltag mod kvotekoncentration i dansk fiskeri af november 2017 fremgår det at:
 
”Aftaleparterne er enige om, at man – i dialog med erhvervet – i løbet af 2018 vil finde modeller, der kan bidrage til at frigøre midler fra fiskeriet til iværksættelse af initiativer til gavn og udvikling for dansk fiskeri, herunder på kontrolområdet. Aftaleparterne vil blive indkaldt til et første møde i januar 2018. På dette møde vil aftaleparterne blive forelagt udkast til procesplan og et første idekatalog”.
 
Af aftale om udmøntning af aftale om tiltag mod kvotekoncentration i dansk fiskeri af juni 2018 fremgår det.
 
Projekt vedrørende auktionering eller udleje af fisk
 
Parterne er desuden blevet enige om at igangsætte et projekt med henblik på at undersøge, hvordan staten kan bortauktionere eller udleje fisk og skaldyr, hvor provenuet anvendes til initiativer til udvikling af dansk fiskeri. Rammerne for projektet udvikles i løbet af 2018 med henblik på iværksættelse i 2019.