Rapport: Dansk fiskeri rammes hårdt uden adgang til britiske farvande

Ender Brexit uden en aftale kan det resultere i en alvorlig nedgang i fiskeriets indtjeningsmuligheder. Det viser en ny analyse - og fiskeriministeren er bekymret.

Danske fiskere henter i dag omkring 30 procent af den samlede danske landingsværdi fra fangster i britiske farvande. Det svarer til landede værdier for ca. 1. mia. kr. årligt – værdier, som erhvervet risikerer at miste adgangen til, hvis Brexit ender uden en aftale.

Det viser en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.  

Det kan resultere i en alvorlig nedgang i fiskeriets indtjeningsmuligheder, hvis briternes udtræden af EU ender med et scenarie uden adgang til britiske farvande.

Konsekvenser for fiskere, industri og lokalsamfund

Analysen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet vedrører alene fangstsektoren! Dvs. at konsekvenser for fiskeindustrien, følgeerhverv eller lokalsamfund kommer oven i. 

– Et Brexit uden adgang til fiskeri i britiske farvande vil potentielt kunne få alvorlige konsekvenser for fiskerne, og det er jeg meget bekymret for. Dertil kommer, at Brexit kan få konsekvenser for fiskeindustrien, følgeerhverv og lokalsamfund, hvor flere hundrede arbejdspladser kan komme i fare. Regeringen har derfor vedvarende arbejdet for at sikre fortsat adgang til britiske farvande og fiskeressourcer i forbindelse med forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU. Det arbejder vi fortsat hårdt på, pointerer fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

Rapporten fra IFRO giver et overblik over fangsterne i dansk fiskeri i perioden 2016-2018 og er bestilt af Udenrigsministeriet som et led i regeringens forberedelse af et muligt no deal-scenarie.

 

Størst konsekvenser for store fartøjer

Hvis adgangen til britiske farvande bliver afskåret, vil det ifølge analysen få størst konsekvenser for større fartøjer med pelagiske fiskerier efter sild og makrel samt industrifiskeriet, der inkluderer tobis.

Samtidig viser rapporten, at der i dag er et dansk fiskeri efter blandt andet torsk, kulmule, mørksej og havtaske (demersale arter) i de britiske farvande. De danske fartøjer, der er mest berørt af en eventuel lukning af adgangen til fiskeri i britisk farvand, står til store tab. Deres potentielle tab i landingsværdi kan i et worst case-scenarie udgøre ca. 61 pct. af deres samlede landingsværdi i alle farvande.

Regeringen kan heldigvis konstatere, at erhvervet også selv har forberedt sig på risikoen for et no deal-scenarie ved at fremrykke fangstsæsonen for visse fiskerier. Derudover pågår der et arbejde med at kortlægge mulighederne for at omlægge nuværende EU-fiskeri i britiske farvande.

– Det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien inden for fiskeri skal forhandles som led i en overordnet frihandelsaftale. Allerede nu er der dog dialog med EU-Kommissionen og de andre medlemslande, der kan blive berørt af et no deal-Brexit på fiskeriområdet. For i år håber og forventer vi, at Storbritannien overholder aftalerne om fiskerimuligheder, som EU har indgået for 2019. Det er vigtigt, at vi står sammen, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...