Sælens år på Bornholm

Sælen er vores værste fjende og ødelæggende for torskefikseriet, lød det fra formand på Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, Thomas Thomsen, til generalforsamling på klippeøen.

På Bornholm er det efterhånden bedre at være sæl end torsk – eller fisker for den sags skyld. 

For gråsælen hærger, æder torskene eller inficerer dem med leverorm, og det er om noget tydeligt, når man ser tilbage på 2018, hvilket de lokale fiskere netop har gjort til deres generalforsamling.

– Sælen er vores værste fjende og fylder rigtig meget i vores hverdag. Derfor er det også sælkampen, som har første prioritet, siger formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, Thomas Thomsen, i sin beretning.

 

Nedgang i torskefiskeriet

Helt præcis kan sælens tilstedeværelse ses i 2018s torskefiskeri. 

– Der blev i alt fanget 2580 tons torsk i den Østlige Østersø, som svarer til en kvoteudnyttelse på 35 %, fortæller Thomas Thomsen.

Torskefiskeriet med garn og krog er ikke eksisterende, sælen efterlader stykker af torsk, og alt i alt har bornholmerne oplevet en tilbagegang i torskefiskeriet på 38,6% og et indtægtstab 14,3 millioner kr.. 

Heldigvis fanger bornholmerne også andre arter, og det er derfor vigtigt for fiskerne også at få adgang til kvoter og havdage i mange farvande.

 

Handling nu 

Men torsken går også efter laksen, samtidig med at den opleves i andre farvande. Der er derfor brug for, at der sker noget nu.

– Vi har ikke brug for flere rapporter, lange undersøgelser og politiske forhalinger. Vi vil have bestanden ned på et niveau, hvor der er plads til en sund bestand af sæler, fisk og fiskere, siger Thomas Thomsen:

– Men det skal være nu!

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...