Vedligeholdelse af IT-systemer

Vedligeholdelse af IT systemerne hos Fiskeristyrelsen onsdag den 27. marts 2019 fra 15:00 til 22:00

Fiskeristyrelsen skal udføre IT vedligeholdelse onsdag den 27. marts 2019 mellem kl. 15:00 og 22:00.

Alle IT systemer vil blive berørt og være ude af drift i hele vedligeholdelsesperioden.

Fartøjer, der ikke fører elektronisk logbog skal afgive meldinger vedrørende fiskeriaktiviteter, ankomst til havn m.m., til Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) på telefon: (+45) 72 18 56 09.

Det modtagne kvitteringsnummer på en melding afgivet til Fiskeristyrelsens FMC, skal som sædvanligt indføres i logbogen.

Fartøjer, der fører elektronisk logbog (eLog), skal fortsætte med at føre den elektroniske logbog som normalt.

Der kan ikke indberettes system-til-system afregninger for køb af fisk mellem kl. 15:00 og kl. 22:00. Dette gælder også afregninger indberettet via VIRK.DK.

Hvis systemvedligeholdelsesperioden for Fiskeristyrelsens IT systemer bliver forlænget ud over det angivne sluttidspunkt, vil der blive udsendt en meddelelse via Fiskeristyrelsens ”Indberetningsservice for fiskerisystemer”.

De øvrige EU medlemslande, Norge og andre berørte 3. lande er informeret om IT vedligeholdelsen.

Der kan tegnes abonnement på ”Indberetningsservice” på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

 

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...