Bilag 6 meddelelse om MAF-kvartalsrationen

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Kattegat og rødspætte i Skagerrak
29 nov 2019

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse Bilag 6 meddelelse om ophævelse af MAF-kvartalsrationen for tunge i Nordsøen, tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen samt rødspætte i Nordsøen, Kattegat og Østersøen:


Idet det skønnes at de til MAF-rationsfiskeri afsatte mængder af tunge i Nordsøen, tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen samt rødspætte i Nordsøen, Kattegat og Østersøen ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, ophæves de fastsatte MAF-rationer.

Tunge i Nordsøen
Med virkning fra 28. november 2019 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger.

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Med virkning fra 28. november 2019 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger.

Rødspætte i Nordsøen
Med virkning fra 28. november 2019 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger.

Rødspætte i Kattegat
Med virkning fra 28. november 2019 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger.

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne
Med virkning fra 28. november 2019 gælder ingen mængdemæssige begrænsninger.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. november 2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder