Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Kattegat og rødspætte i Skagerrak

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Kattegat og rødspætte i Skagerrak

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for torsk i Kattegat og rødspætte i Skagerrak:

Torsk i Kattegat

Fra 1. oktober 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:
Fartøjer under 6 meter 650 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.725 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.150 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra 1. oktober 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætter pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.325 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.650 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.950 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 27. november 2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...